NA�vekedA�si hitelprogram

A Magyar Nemzeti Bank NA�vekedA�si Hitelprogramja 2 szakaszbA?l A?ll. (A�s mindkA�t szakasz 2 pillA�rbA�l.)

A mA?sodik szakasz elsA� pillA�re a KKV hitelek folyA?sA�tA?sa, a mA?sodik pillA�re a KKV deviza A�s forinthitelek kivA?ltA?sa.

2014. januA?r elsejA�vel tA�bb vA?ltozA?s is A�letbe lA�pett az MNB NA�vekedA�si hitelprogrammal (NHP) kapcsolatosan.

EgyrA�szt megemeltA�k az A?gyfelenkA�nt maximA?lisan felvehetA� hitelA�sszeget. A korA?bbi 3 milliA?rdos felsA� korlA?tot 10 milliA?rdra nA�veltA�k. Ez az emelA�s elsA�sorban a kA�zA�pvA?llalatok beruhA?zA?sait segA�thetik elA�. A visszaA�lA�sek elkerA?lA�se vA�gett a program keretA�ben felvett hitelbA�l A�pA�tett vagy vA?sA?rolt eszkA�zA�knek a vA?llalkozA?s cA�ljait kell szolgA?lni, ezA�rt az nem adhatA? bA�rbe. Fontos megemlA�teni, hogy az A�stermelA�k A�s csalA?di gazdA?lkodA?sok is igA�nyelhetik a hitelt.

2014.05.06.-A?n Megjelent a NA�vekedA�si Hitelprogram mA?sodik szakasza keretA�ben nyA?jtott hitelekrA�l szA?lA? kA�zlemA�ny.

A nA�vekedA�si hitel fA�bb jellemzA�inek A�sszefoglalA?sa:

- a hitelA�sszeg 3 milliA? Ft-tA?l 3 milliA?rd forintig terjed.

- a hitel kamatlA?ba 2,5%. TovA?bbi kA�ltsA�get csak a harmadik szemA�lynek fizetendA� kA�ltsA�gek jelenthetnek. PA�ldA?ul: A?gyvA�di, kA�zjegyzA�i, jelzA?log bejegyzA�si dA�j stb.

- a hitel lehet egy A�ven belA?li A�s egy A�ven kA�vA?li.

- a hitel futamideje legfeljebb 10 A�v lehet.

- Kis A�s KA�zA�pvA?llalkozA?sok igA�nyelhetik a hitelt.

- a hitel beruhA?zA?sokra is felvehetA�, valamint korA?bban forintban vagy akA?r devizA?ban felvett forgA?eszkA�zhitelt, beruhA?zA?si hitelt vagy pA�nzA?gyi lA�zing kedvezA�bbre cserA�lA�sA�re.

Is curriki the answer to press the url global education problem.